สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมเก็บกวาดกิ่งไม้ ข้าวของที่ล้มขวางถนน เหตุความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

Share

       วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม พี่น้องชาวเมืองเดช ร่วมเก็บกวาดกิ่งไม้ ข้าวของที่ล้มขวางถนน เหตุความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายและแก้ปัญหาต่อไป