สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share

       ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 517,000.00.-บาท บัดนี้ ได้มีผู้ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว เทศบางเมืองเดชอุดม จึงขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<