สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางนา 1 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ซอยร่มไทร)

Share

       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางนา 1  (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ซอยร่มไทร) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 338,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 338,000.- บาท

 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<