สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยประชาศิริ 4 (ช่วงจากถนนประชาศิริ-ร่องน้ำสาธารณะ)

Share

        ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยประชาศิริ 4 (ช่วงจากถนนประชาศิริ-ร่องน้ำสาธารณะ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,169,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 1,169,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<