สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนประชาศิริ รวม 2 สาย

Share

        ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนประชาศิริ รวม 2 สาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 96,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 96,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<