สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิมไปตามถนนประชาศิริ)

Share

        ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิมไปตามถนนประชาศิริ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,242,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,242,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<