สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง กว้าง 1.70 ม. ยาว 4.50 ม. สูง 7.75 ม. เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง กว้าง 1.70 ม. ยาว 4.50 ม. สูง 7.75 ม. เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 245,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 245,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<

 

http://www.detudomcity.go.th