สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนน คสล.เดิมซอยร่มไทร - ไปตามซอยร่มไทร) ซอยร่มไทร หมู่ 17

Share

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนน คสล.เดิมซอยร่มไทร - ไปตามซอยร่มไทร) ซอยร่มไทร หมู่ 17 เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 494,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 494,000 บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<