สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากซอยร่มไทร - ถนน คสล.เดิมซอยนงลักษณ์)

Share

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากซอยร่มไทร - ถนน คสล.เดิมซอยนงลักษณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 190,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 190,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<