สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 55 รายการ ตามรายระเอียดแนบท้ายมาด้วย ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารได้ที่งาน งานพัสดุและทรัพย์สิน กอลคลัง ในเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<