สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยรัตนะ)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยรัตนะ) เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 334,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 334,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<