สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรเดช ถนนสุนิพัฒน์ และถนนประชาศิริ รวม 3 สาย

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรเดช ถนนสุนิพัฒน์ และถนนประชาศิริ รวม 3 สาย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นเงิน 100,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<