สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

      ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณ 181,900 บาท 

  

     กำหนดยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<