สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - ไปตามถนนประชาศิริ)

Share

     ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - ไปตามถนนประชาศิริ) วงเงินงบประมาณ 982,000 บาท ราคากลาง 982,000 บาท

  

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร สอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่  4 - 18 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<