สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยนงลักษณ์)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยนงลักษณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 381,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 381,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<