สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 444,600 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 441,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<