สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 304,500 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 304,500  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<