สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 1 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<