สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านชัยอุดม ซอยพุฒพัน (ช่วงจากซอยบัวทอง 2 - ถนนสุรพงศ์ดำริ)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านชัยอุดม ซอยพุฒพัน (ช่วงจากซอยบัวทอง 2 - ถนนสุรพงศ์ดำริ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 497,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 497,500 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<