สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจันทร์ 2 (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยวัดแสงเกษม)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจันทร์ 2 (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยวัดแสงเกษม) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 189,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 189,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<