สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ช่วงจากถนนศรีบัวทองไปตามซอยร่วมใจ)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ช่วงจากถนนศรีบัวทองไปตามซอยร่วมใจ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 242,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 242,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<