สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการครุภัณฑ์อุปกรณืสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์ วิทยาอนุสรณ์) จำนวน 4 รายการ

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการครุภัณฑ์อุปกรณืสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์ วิทยาอนุสรณ์) จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 149,850 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<