สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์)

Share

     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 งบประมาณ 100,940 บาท

 

     เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ได้ยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<