สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ จ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณ 178,500 บาท

 

     กำหนดยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<