สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคงนิล (ช่วงจากถนนราษฎร์สามัคคี - ถนนสวัสดิโยธิน)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคงนิล (ช่วงจากถนนราษฎร์สามัคคี - ถนนสวัสดิโยธิน) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 422,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นเงิน 386,600 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<