สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสนามกีฬา บริเวณภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสนามกีฬา บริเวณภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ 17 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 31,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<