สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนหาญวงศ์ - ถนนสุทธิศักดิ์)

Share

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนหาญวงศ์ - ถนนสุทธิศักดิ์) วงเงินงบประมาณ 325,000 บาท กำนหนดราคากลาง วันที่ 19 ส.ค. 2559 เป็นเงิน 325,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<