สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปลงฟันสำหรับนักเรียน

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปลงฟันสำหรับนักเรียน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 30,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<