สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการรางรับน้ำฝนลานคอนกรีตรอบอาคารเรียนทางเดินมีหลังคาคลุมสำหรับนักเรียน และรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

Share

     การประมาณราคากลางโครงการรางรับน้ำฝนลานคอนกรีตรอบอาคารเรียนทางเดินมีหลังคาคลุมสำหรับนักเรียน และรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 499,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<