สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข (ช่วงจากซอยบางนา - ไปตามซอยร่วมสุข) จำนวน 1 โครงการ

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข (ช่วงจากซอยบางนา - ไปตามซอยร่วมสุข) จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 665,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<