สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยร่มเย็น (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยร่มเย็น) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยร่มเย็น (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยร่มเย็น) จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เลขที่ ช 05/2559 ราคากลาง 531,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กอลคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<