สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) เทศบาลเมืองเดชอุดม

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<