สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

          ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<