สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<