สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่วงจากซอยหนองมันปา-ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้) จำนวน 1 โครงการ

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่วงจากซอยหนองมันปา-ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้) จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 600,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<