สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขเกษม (ช่วงจากซอยสุขเกษม-ถนนประชาสามัคคี) จำนวน 1 โครงการ

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขเกษม (ช่วงจากซอยสุขเกษม-ถนนประชาสามัคคี) จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 1,020,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<