สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 ราคา 653,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<