สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่าวงจากซอยหนองมันปลา- ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่าวงจากซอยหนองมันปลา- ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 ราคา 600,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<