สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 31,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<