สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 57,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<