สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือย มีนาคม 2559

Share

     สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือย มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1-30 เดือนมีนาคม 2559

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<