สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองหญ้าม้า 1 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม - สุดเขตทางเทศบาลเมืองเดชอุดม)

Share

      การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองหญ้าม้า 1 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม - สุดเขตทางเทศบาลเมืองเดชอุดม) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 242,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<