สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองมันปา (ช่วงจากหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ-ไปตามซอยหนองมันปา)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองมันปา (ช่วงจากหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ-ไปตามซอยหนองมันปา) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 296,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<