สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาคารนอนหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาคารนอนหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดราคา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 150,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<