สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังสำนักงานบังคับคดี (ถนนสุรพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 252,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<