สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบัวทอง 2 (ช่วง ถนน คสล.เดิม - ซอยบัวทอง 2) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 100,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบัวทอง 2 (ช่วง ถนน คสล.เดิม - ซอยบัวทอง 2) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<