สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนหาษวงษ์ ถนนประชาศิริ

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนหาษวงษ์ ถนนประชาศิริ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<