สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตามที่ เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯ เพื่อทราบทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<