สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้วงเดือน ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้วงเดือน ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<