สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 10 สาย

Share

     ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 สาย ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สรุปราคางานก่อสร้างทาง ทั้งสิ้น 124,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<